Slavko Medimurec - Življenjepis


V rojstnem kraju Podturen sem končal osnovno šolo. Leta 1968 sem v Kranju končal strojno-elektro šolo in začel delati kot precizni mehanik za tehtnice.


Po odsluženem vojaškem roku sem delovne izkušnje pridobival na ZRMK-ju v Ljubljani pri izdelavi in razvoju laboratorijske opreme. Ob delu sem končal strojno srednjo tehnično šolo in opravljal naloge pomočnika obratovodje in naloge priprave dela.


Leta 1981 sem se zaposlil v podjetju Kovinastroj v Grosupljem (ko sem se preselil v zgrajeno družinsko hišo), in opravljal dela in naloge planerja proizvodnje profesionalnih pomivalnih strojev. Pri opravljanju svojega dela sem podal številne inovacijske predloge in izboljšave pri proizvodnji in funkcionalnosti proizvodov. Leta 1984 sem bil nominiran za občinsko nagrado za inovativne dosežke, ki mi je bila istega leta dodeljena. Po uspešnem izkoriščanju inovacij sem dobil nove zadolžitve razvojnega tehnologa v razvojnem oddelku.


Leta 1985 sem se zaposlil v tovarni viličarjev lndos v Ljubljani, na delovnem mestu nabavnega tehnologa za orodja in priprav. Opravljal sem tudi dela vodje skladišč za orodja in priprave. V lndos-u sem bil imenovan za v.d. direktorja za 6-mesečno obdobje. Na koncu zaposlitve v lndos-u sem delal kot komercialist za prodajo viličarjev in dela prodajnega inženirja v servisu viličarjev.


Leta 1989 sem uspešno zaključil seminar »direktne prodaje« za vodilno internacionalno podjetje in prejel diplomo regionalnega managerja.


Leta 1992 sem ustanovil razvojno podjetje RIPITZ d.o.o..V tem obdobju sem razvil in patentiral in modelno zaščitil 9 inovacij. Istega leta sem se včlanil v Društvo zveze inovatorjev Slovenije. S pomočjo društva in SPIM mreže, sem razstavljal inovacije na sejmih v Sloveniji in sejmih inovacij v tujini; Nurnbergu, Bruslju, Ženevi, Budimpešti, Pitsburghu, Zagrebu in za inovacije prejel 19 priznanj in diplom. O inovacijah je bilo tudi objavljeno večje število člankov v časopisih, strokovnih revijah in kot inovator sem bil predstavljen na nacionalni TV in radiu. Inovacijo za varnost udeležencev v cestnem prometu, katero priporoča Svet za preventivo, Zavod za šolstvo in številni uporabniki, je v svoj program prevzela delniška družba z rizičnim kapitalom.


Od leta 2005 sodelujem z Inštitutom za rehabilitacijo iz Ljubljane in z »timom« zdravnikov in fizioterapevtov ter sem razvil pomembne inovacije na področju usposabljanja in dela invalidov. Za inovacije sem s sodelavci »tima« prejel nagrade od Urada za invalide in bolnike Vlade R Slovenije, GZS in 2. foruma inovacij Slovenije. Za »Dom IRIS« na Inštitutu za rehabilitacijo sem z »timom« razvil odtočno okroglo kuhinjo in jedilniško okroglo rotacijsko mizo in za otroški oddelek specialno nastavljivo mizo za terapijo, učenje in računalniško delo otrok. Inovacije so modelno zaščitene v EU.


Večina vseh inovacij pomembno prispevajo k izboljšanju varnosti udeležencev v cestnem prometu, samostojnem življenju invalidov in samostojnem življenju ljudi v tretjem življenskem obdobju na svojem domu.


priznanje01

priznanje01

priznanje01

priznanje01